Selv om bankene averterer med forbrukslån på dagen, er det ikke vanlig at pengene utbetales like raskt. Her er en gjennomgang av hvordan søknadene behandles, og hvilke banker som er aktuelle. Vi viser deg også hvorfor du bør bruke litt tid på prosessen.

Hastverk lønner seg ikke

Vi mener det er viktig å bruke tid på å innhente et godt sammenligningsgrunnlag, selv om det skulle haste med å få på plass en finansiering. Årsaken er at det er store variasjoner i hvilke betingelser du vil få fra de ulike bankene. Slår du til på det første lånetilbudet, er sjansene store for at du taper penger på høyere lånekostnader enn de du kunne fått.

Lenger ned i artikkelen tar vi for oss hvordan du bør gå frem for å finne det billigste lånet. Før det viser vi deg hvordan søknadsprosessen foregår, og hvordan bankene fastsetter rentetilbudene.

Slik er søknadsprosessen

Gitt at du ikke oppgir noe feil i selve søknaden, vil prosessen se omtrent slik ut:

 • Du sender inn søknadene, og kvitterer med BankID.
 • Du får svar fra de raskeste bankene innen en time, og det tar sjelden mer enn et døgn.
 • Svaret inneholder et lånetilbud dersom søknaden ble godkjent.
 • Du velger lån, og signerer låneavtalen med BankID.
 • Du sender inn dokumentasjon på inntekt (kopi av siste lønnsslipp, og kanskje siste års skattemelding).
 • Lånet utbetales så snart banken har verifisert dokumentasjonen.

Dersom du begår feil når du fyller ut søknadsskjemaet, kan det hende banken blir nødt til å kontakte deg for å få korrekte opplysninger.

De typiske feilene som begås er disse:

 • Navn blir stavet feil.
 • E-postadresse og telefonnummer skrives inn feil.
 • Det oppgis feil bostedsadresse.

Bostedsadressen skal alltid være den du er registrert med i Folkeregisteret. Her skjer det ofte at unge personer oppgir adressen der de fysisk bor, for eksempel adressen til en hybel, mens de i Folkeregisteret er registrerte på foreldrenes adresse.

Utbetalingen av lånet

Begrepet ”på dagen” er i denne sammenhengen ofte noe misvisende. Svaret kommer riktignok raskt, og i beste fall innen noen minutter, men utbetalingen kan drøye.

Dersom lånesummen er høy, vil de fleste banker ta en ekstra gjennomgang av både dokumentasjon og vurderingen, noe som foretas av en kunderådgiver. Søknader om småsummer derimot, blir normalt behandlet av selvlærende programvare, og kan godkjennes så godt som umiddelbart.

Derfor ser vi ofte at utbetalingene kan ta noen dager. En rask bank bruker kanskje fra en til tre dager, mens de tregeste bruker inntil en uke. Her vil også søketidspunktet være avgjørende. Søker du på fredags ettermiddag, får du naturligvis ikke utbetalt lånet før uken etterpå.

Rentene er individuelle

Så godt som samtlige banker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet, fastsetter rentene på individuell basis. Det vil si at blant annet din kredittscore og betalingsevne legges til grunn. Anses du som en sikker betaler, mottar du som regel bedre rentetilbud enn personer som anses som mindre sikre betalere.

Vanligvis er de laveste nominelle rentene på omtrent 6%, mens de høyeste er på rundt 20%. Hvor du havner her, avhenger ikke bare av om du anses som en sikker betaler, men også av lånesummen. Små forbrukslån koster alltid mer enn større lån.

Unntaket fra dette er usikrede lån fra enkelte sparebanker. Der tilbys det ofte faste (og ganske høye) renter, helt uavhengig av hvem søkeren er.

Finne det billigste lånet

Oppskriften på å finne det billigste lånet er enkel, og vil gjelde for de fleste lånetyper.

 • Sørg for å søke hos så mange banker som mulig. Finn flere låneportaler som feks. https://www.billigeforbrukslån.no/lån-på-dagen/
 • Du kan for eksempel søke via en låneagent, og eventuelt supplere med direkte søknader til banker som agenten ikke representerer.
 • Du finner gode oversikter på nett over aktuelle banker (sammenligningssider).
 • Søknadene må inneholde samme lånesum.
 • Søknadene må ha samme nedbetalingstid.
 • Når du har mottatt alle tilbudene, er det de effektive rentene og totalkostnadene du må sammenligne.

Hovedpunktet her er dette med hva du må sammenligne. Det lånet med laveste totalkostnad (summen av renter og gebyrer, helt til lånet er nedbetalt), vil også være det billigste dersom du for eksempel endrer nedbetalingstiden underveis.

Da snakker vi om raskere nedbetaling. Kostnadene ved en tregere nedbetaling vil være avhengig av eventuelle gebyrer bankene opererer med.

Førtids innfrielse, eller raskere nedbetaling i form av større avdrag, er noe alle lånetakere står fritt til å gjøre. Selv om låneavtalen opprinnelig skulle være for eksempel 4 år, kan du uten problem korte ned på dette, uten at det skal påløpe ekstra kostnader.

Andre ting å tenke på

Det kan være andre momenter enn kostnadene som er viktige for deg, som du også bør tenke gjennom. For eksempel:

 • Gir banken mulighet for avdragsfritak eller betalingsutsettelser?
 • Aksepterer banken medsøker?
 • Tilbyr banken låneforsikring?
 • Har banken høye gebyr for tilleggstjenester?

Betalingsutsettelser og avdragsfritak lønner seg aldri, men i noen tilfeller kan det hende låntakeren trenger slike betalingspauser.

Å låne sammen med en medlåner gir som regel bedre rentebetingelser, og er noe du burde vurdere dersom lånet er til felles bruk for deg og partneren din. Husk at begge blir ansvarlige for tilbakebetalingen.

Låneforsikring gjør lånet en smule dyrere, men sikrer deg i gitte tilfeller der du ikke kan betale tilbake avdragene. Generelt sett er låneforsikring noe personer med helserisiko bør vurdere, eller dersom det er annen risiko for at inntektene svikter. Dette spesielt dersom låntakeren også har forsørgeransvar.

Tre banker med forbrukslån på dagen

Her er tre utvalgte banker som alle er raske med både søknadsbehandling og utbetaling av lån.

 • Santander Consumer Bank – denne banken tilbyr forbrukslån som er helt gebyrfrie dersom lånesummen er på mindre enn 70 000 kroner. Dette vil redusere de effektive rentene. Merk at minsteretnene på smålån fra Santander er høyere enn på store lån. Det største lånet du kan få hos denne banken er på 350 000 kroner.
 • EasyBank – Hos Easybank kan du få forbrukslån på mellom 10 000 kroner og 500 000 kroner. Gebyrene (etableringsgebyr og termingebyr) er en smule høye, men dette vil utlignes dersom du får et godt rentetilbud. Merk deg at denne banken ikke yter lån til personer som er under 23 år.
 • Komplett Bank – Lånet fra Komplett Bank er egentlig en kredittløsning. Du søker og mottar en låneramme, og bruker denne på samme vis som om det var kreditten du har i et kredittkort. Lånet har dermed ingen fast nedbetalingsplan, men i stedet må du betale inn minimumsavdrag dersom du bruker av kreditten. Rentebetingelsene er like de du vil få på vanlige forbrukslån, og lånerammen er fra 10 000 kroner til 500 000 kroner.

Låneagenter med forbrukslån på dagen

Om du vil korte ned på tiden når du skal innhente mange tilbud om forbrukslån, kan en dyktig låneagent være den beste løsningen. Å bruke en agent er gratis, og alle tilbud du mottar er naturligvis uforpliktende. Her er tre av de mest anerkjente agentene i landet:

 • Lendo – Dette selskapet er blant de eldste og mest profesjonelle innenfor forbrukerfinansiering. Lendo innhenter potensielt omtrent 15 tilbud (antallet banker endres fra tid til annen), og samarbeider med de mest aktuelle bankene. Selskapet er kjent for god kundebehandling, med mange erfarne rådgivere på Lendos eget kundesenter.
 • Axo Finans – Som Lendo er Axo Finans også blant traverne blant låneagenter for forbrukslån og kreditter. Selskapet samarbeider for tiden med 18 banker, som da blir antallet tilbud du potensielt kan komme til å motta. Her også får du hjelp til søknadsprosessen via Axo Finans sitt eget kundesenter.
 • Uno Finans – Denne låneagenten er ganske nyetablert, og har derfor en noe lavere antall banker i porteføljen. Dette antallet stiger imidlertid raskt, og Uno sine samarbeidspartnere er i tillegg blant de bedre bankene. Merk deg at Uno Finans også representerer banker med forbrukslån for de med betalingsanmerkning (lånet krever pantesikring).

Oppsummering

Det er teknisk mulig å få forbrukslån på dagen, men normalt tar det hele cirka 2 til 3 dager. Lånesummen du kan få uten å stille med pant er opptil 500 000 kroner. Rentebetingelsene varierer normalt mellom 6% og 20%. Vær nøye med å oppgi korrekte opplysninger i søknaden, og ha klart påkrevd dokumentasjon. Du bør innhente mange tilbud dersom du vil finne det billigste alternativet. Sammenlign alltid lik sum og lik lånetid. Vurder å bruke en låneagent for å skaffe mange tilbud basert på kun den ene søknaden.