Nordmenn tar opp mye lån uten sikkerhet og har nå mer enn 117 milliarder i usikret gjeld. Lån uten sikkerhet kan være en god og effektiv måte å skaffe penger på. Men det finnes også noen ting man bør være obs på før man tar opp slike lån. I denne artikkelen kommer en oversikt over ting man bør sjekke før opptak av lån uten sikkerhet. Se også forbrukerradet.no.

Lån uten sikkerhet betyr at banken ikke krever sikkerhet i eiendom, bolig eller andre eiendeler som garanti for lånet. Siden slike lån er mer risikable for banken, har de langt høyere rente enn for eksempel boliglån eller billån. Som regel tilkommer også oppstartgebyrer og månedlige innbetalingsgebyrer. Derfor må man ta høyde for at de månedlige inntektene skal dekke de ekstra låneutgiftene per måned.

Forbrukslån og høy gjeld

Om man har høy gjeld fra før, for eksempel mye boliglån, kan det være risikabelt å ta opp enda mer gjeld. Dette gjelder spesielt også om man har dyre smålån og kreditter som for eksempel kredittkortgjeld. Blir den totale gjeldsbyrden for stor, kan man risikere å ikke greie å betale renter og avdrag. Om ett eller flere lån blir misligholdt, kan dette ha svært negative konsekvenser.

Først vil regningene gå til inkasso. Da vil store gebyrer og salærer bli lagt til. Om man fremdeles ikke betaler det man skylder, kan konsekvensen bli tvangssalg av eiendeler som for eksempel hus og bil. Til slutt kan man få tvungen trekk i inntekt. Dette gjelder selv om lånene er usikret i utgangspunktet. Derfor bør man alltid skaffe seg oversikt over eksisterende gjeld før man tar opp et lån uten sikkerhet.

Krav for å få forbrukslån

Før man søker om lån uten sikkerhet / forbrukslån må man sjekke om man oppfyller kravene. De ulike tilbyderne stiller ulike krav, men felles for alle er at man må være minst 18 år og ha en viss inntekt. Se mer om krav for å søke forbrukslån her. Både lønn og offentlige ytelser, som for eksempel pensjon, regnes som inntekt. Gjeldsgrad, eventuelle betalingsanmerkninger og statsborgerskap spiller også inn.

Om banken eller lånetilbyderen vurderer at man har en god økonomisk situasjon, vil man sannsynligvis få et forbrukslån med bedre betingelser enn om man er i en usikker økonomisk situasjon. Lånetilbyderen vil også ta en kredittsjekk av søkeren. Har man betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker vil man få avslag på søknaden. Derfor bør man kvitte seg med disse før man søker om lån uten sikkerhet.

Tenk over hva pengene skal brukes til

Et lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån, kan brukes til akkurat det man vil. Det kan for eksempel være en etterlengtet ferietur, oppussing av hus og hjem, anskaffelse av nye ting eller annet. Noen tar også opp lån uten sikkerhet for å betale ned på annen gjeld. Slik gjeld kan være kredittkortgjeld som har enda høyere rente. Å erstatte et dyrere lån med et lån med lavere rente kalles refinansiering.

Det er fristende å ta opp lån uten sikkerhet til rent forbruk som for eksempel dyre reiser eller nye forbruksvarer. Dette er greit om man vet at man har råd til å betale renter og avdrag på lånet i ettertid. Men fra et rent et økonomisk perspektiv vil det imidlertid være smartere å bruke forbrukslån til å øke verdien på egen bolig eller å investere i gjenstander som kan selges videre.

Sjekk renten og betingelsene på lånet

Det finnes mange banker og tilbydere som tilbyr forbrukslån og lån uten sikkerhet. Rentesatsene og betingelsene kan variere mye. Det kan derfor lønne seg å ta kontakt med flere tilbydere for å sjekke hvem som kan gi det beste tilbudet ut fra sin økonomiske situasjon. Det finnes også lånemeglere man kan sende en søknad til, og så vil disse videresende søknaden til flere tilbydere.

Selv om bare noen få prosentpoeng i renteforskjell høres lite ut, utgjør dette en vesentlig forskjell i utgifter over tid, særlig om man tar opp et større forbrukslån. Man bør også sjekke størrelsen på innbetalingsgebyrer og oppstartgebyrer. Andre faktorer man bør se på er muligheten for betalingsutsettelse, mulighet for eventuell avdragsfrihet og lånets nedbetalingstid. Det lønner seg derfor å sammenligne flere lån og velge det som passer best til egen økonomi

Konklusjon

  • Man må tenke nøye over den økonomiske situasjonen før man søker lån uten sikkerhet
  • Snakk med flere tilbydere for å få det beste tilbudet

Lån uten sikkerhet kan være en god løsning for å skaffe raske penger, men passer ikke for alle. Derfor må alle som søker forbrukslån tenke nøye over sin egen økonomiske situasjon. Dette gjelder både hvilke inntekter man har og hvilke utgifter man har, og at man er i stand til å betjene lånene. Man bør også ta høyde for at ting kan endre seg.